1. Werven kleiner dan 500 m²


Voor de veiligheidscoördinatie op werven kleinder dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect, aannemer of opdrachtgever.


2. Werven groter dan 500 m²


Bij de veiligheidcoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan te stellen.

Dit geldt zowel voor iedere nieuwbouw als voor verbouwingen, uitbreidingen, renovaties, ...


3. Taken Veiligheidscoordinator


De belangrijkste taken van de veiligheidcoördinator zijn:
 -  Opmaken veiligheids- en gezondheidsdossier: dit gebeurt voor de aanvang der werken.
Op deze manier zijn de aannemers op de hoogte van de te volgen voorschriften.
 -  Coördinatiedagboek openen en opvolgen: hierin kan nuttige informatie worden genoteerd door alle betrokken partijen
 -  opvolging veiligheidscoördinatie op de werf: door regelmatige controle van de werf wordt getracht de veiligheid op de werf te vergroten.
 -  Overleg met de verschillende partijen
 -  Opmaken van het postinterventiedossier waarin alle nuttige informatie wordt opgenomen aangaande het gebouw alsook eventuele latere werkzaamheden