Raf Thans BVBA

Neyenstraat 13 - 3960 Bree
‹ terug

EPB verslaggeving

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van toepassing.

Dit impliceert dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening (verwarming, electriciteit) en besparing (isolatie, alternatieve energiebronnen) moet halen en voldoen aan de EPB-eisen.
Deze waarde van het EPB wordt uitgedrukt in in een graad van thermische isolatie (K-peil) en een niveau van energieverbruik (E-peil). Het E-peil is afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen, de technische installaties, de oriëntatie van het gebouw, ... Hoe energievriendelijker de woning, hoe lager het E-peil.

EPB verslaggever

Het EPC is verplicht vanaf dat een woning of appartement te koop of te huur wordt gesteld , zoniet riskeert de koper een boete. Als EPB-verslaggever staan wij in voor:

 1. Het indienen van de startverklaring, ten laatste 1 week voor aanvang der werken
 2. De volledige berekening van het gebouw op gebied van:
  • E-peil, een maat voor de energiezuinigheid van de woning
  • K-peil, een indicatie van de isolatie van het gebouw
  • U-en R-waarden van de schildelen, waarbij het warmteverliesvan de onderdelen berekend wordt
  • Ventilatie waarbij de verschillende debieten per ruimte worden berekend
 3. Na de berekening wordt een adviesrapport opgemaakt naar de bouwheer waarbij dit adviesrapport als verder werkdocument wordt gebruikt en eventueel nog aan gesleuteld kan worden.

Opmaken en doorsturen van de eindverklaring. Dit gebeurt steeds na akkoord van de bouwheer en dit ten laatste 6 maanden na ingebruikname.

Het EPB-certificaat wordt overhandigd nadat de eindverklaring is doorgestuurd en is 10 jaar geldig.