Raf Thans BVBA

Neyenstraat 13 - 3960 Bree
‹ terug

Blowerdoortest (luchtdichtheidstest)

Door middel van een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een woning gemeten met een blowerdoortoestel. Deze lekdetectie-testen bootsen de natuurlijke drukverschillen na die worden veroorzaakt door de windbelasting op een gebouw.

De aanwezige luchtlekken die in normale , alledaagse omstandigheden als warmtelekken fungeren, met een substantieel warmte- en energieverlies als gevolg, worden geaccentueerd. De blowerdoortest kan uitgevoerd worden om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van de woning na te gaan en anderzijds om een ge-ijkte kwantitieve meetwaarde van de luchtdichtheid te bekomen die kan gebruikt worden door de EPB-verslaggever ter verlaging van het E-peil op het EPC met hogere premies en subsidies voor de bouwheer als gevolg.

Invloed van luchtdichtheid op het e-peil + energieprestatiecertificaat

Aangezien de luchtdichtheid van een woning in grote mate meebepalend isvoor de effectieve warmteverliezen, houdt het e-peil logischerwijs rekening met deze factor. Het laten uitvoeren ven een blowerdoortest zal het E-peil gemiddeld gezien doen dalen met 6 tot 12 E-punten.

Deze verlaging van het E-peil geeft aanleiding tot een betere EPC-score en bijgevolg zal men aanspraak maken op extra subsidies en premies.

De verkoop- een verhuurwaarde van de woning zal eveneens stijgen wegens het positievere energieprestatiecertificaat.

Nadelen / Gevolgen van een niet luchtdichte woning

Onderzoek toont aan dat een gebrekkige luchtdichtheid aanleiding kan geven tot ongewenste, vervelende tochtverschijnselen in de woning.

Deze ongecontroleerde ventilatie maakt dat er soms tot 15% van de opgewekt warmte zomaar verloren gaat met een aanzienlijke hogere energiefactuur als gevolg.

In bepaalde gevallen onstaan er koudebruggen die in extremis zelfs aanleiding geven tot plaatselijke vorming van condensatie met nefaste schimmelvorming als gevolg.

Akoestische overdracht van buitengeluiden worden eveneens geassocieerd aan en verstrekt door een gebrekkige luchtdichtheid van de bouwconstructies.