Digitaliseren van bestaande plannen

 Opmeten + uittekenen van bestaande woningen, gebouwen, ...

 Uittekenen van schetsontwerpen, voorontwerpen, ...

 Uittekenen + opmaak van bouwaanvraagdossiers

 Uittekenen van uitvoeringsplannen, details

 Opmaak van dossiers voor stedenbouwkundige aanvragen

 Opmaak van verkoopsplannen

 Software: vectorworks